แบรนด์คอนเซ็ป
‘Siamese Betta’ Tea Bag

LANIT TEA คือแบรนด์ผลิตชาสมุนไพรสัญชาติไทยที่ตั้งใจผสมผสานการออกแบบทั้งรสชาติและรูปลักษณ์ เพื่อให้ทุกคนเปิดรับสุนทรีย์การดื่มได้อย่างมีเอกลักษณ์ เราจึงสร้างสรรค์ซองชาในรูปปลากัดสายพันธุ์ Betta Spender ซึ่งเป็นสัตว์น้ำประจำชาติไทย เมื่อนำซองชาแช่น้ำตัวท้องปลาที่บรรจุชาไทยและสมุนไพรไทยรสละมุนจะค่อย ๆ ตื่นตัวและคายรสชาติความกลมกล่อม พลิ้วไหวสร้างความเพลิดเพลิน

res3.jpeg